Vanliga frågor

Har ni några frågor? Här nedan finner ni svaren på de vanligt ställda frågorna till oss.
Kanske hittar ni svar på er fråga här?

Allmänt

Hur gör man en Intresseanmälan?

Ni går in via vår hemsida och fyller i vårt formulär för att skapa er anmälan. Tryck på knappen "intresseanmälan" högst upp på sidan.

Hur länge varar en Intresseanmälan?

Vår lista av intresseanmälningar är giltig i tre månader, och tas sedan bort. Vill ni fortsätta att finnas kvar i registret ombeds ni att skicka in en ny intresseanmälan. På detta vis kan vi hålla ett uppdaterat register för att enklare komma i kontakt med just Er.

Hur sker bekräftelsen på min inskickade Intresseanmälan?

Ni får en bekräftelse på er inskickade anmälan direkt på hemsidan efter att ni tryckt på skicka. Ni kommer således inte att få någon ytterligare bekräftelse i form särskilt mejl sänt till er.

Kan man ändra i min inskickade Intresseanmälan?

Ja, skicka in ert önskemål om ändring till info@tensorfastigheter.se så gör vi en bedömning om det kräver att ni måste göra en ny intresseanmälan eller vi gör ett tillägg på den befintliga anmälan.

Bostad

Hur utför vi en felanmälan?

En felanmälan görs enklast via Mina Sidor där Ni själva har uppsikt över status i ärendet. Ni når oss även på telefon 0768 667 700 från måndag till fredag mellan klockan 8.00-10.00. Alternativt via e-post info@tensorfastigheter.se löpande under vardagar. Vid akuta fel eller störningsärenden kontakta ni vår jour på telefon 0737 598 044.

Vilken dag i månaden dras autogirot?

Det sker den 28:e varje månad. Infaller denna dag på en helgdag så dras det i stället den första följande vardagen.

Hur många nycklar finns det till bostaden?

Ni kvitterar ut 3 nycklar per bostad. Om entréport, tvättstuga och/eller miljöhus har tagg ingår även 2 stycken av dessa taggar.

Hur gör vi om vi behöver fler nycklar eller taggar?

Då kontaktar ni oss på Tensor Fastigheter genom info@tensorfastigheter.se

Hur fungerar det med uppsägning vid dödsbo?

Uppsägningstiden blir en månad förutsatt att hyresavtalet sägs upp inom en månad från det att hyresgästen avlidit. I annat fall är uppsägningstiden tre månader, i enlighet med kontraktet. Hela kalendermånader räknas alltid vid uppsägning.

Vi vill renovera i köket, hur gör vi?

Vill ni ha nytt golv, nya luckor och kanske ommålat i köket? Kontakta vår förvaltare och hör vilka möjligheter som finns för detta. Vi ombesörjer alltid arbetet. En hyreshöjning tillkommer för de standardhöjningar som vi utför. Skulle ni själva genomföra ett arbete som vi ej anser är fackmannamässigt utfört, kan ni bli skyldiga att återställa det före utflyttning.

Vilket ansvar har vi för som hyresgäst för skötsel i köket?

Bostadsinnehavaren ansvarar för allmän rengöring, filterbyte i köksfläkten, rensning av avloppet under diskhon samt att frosta av frysen.

Vilket ansvar har Tensor Fastigheter för kökets funktion?

Vi som fastighetsägare ansvarar för att kyl, frys, kranar, vatten, avlopp, spis och köksfläkt fungerar.

Skall vi som hyresgäst rensa avlopp och golvbrunn i badrum?

Ja, ni ska rensa avloppet och golvbrunnen återkommande, gärna 3-4 gånger per år. Här fastnar det lätt hår och andra rester som orsakar stopp. Golvbrunnar skiljer sig lite i utseende men följer ändå samma åtgärd vid rengöring. Börja med att lyfta bort gallret. Detta kan behöva skruvas bort med en skruvmejsel. Under gallret finns ett grepp mitt i brunnen, som man lyfter tag i och drar upp hela behållaren. Behållaren skall rengöras och rensas. När detta är klart återför man denna igen så att gummipackningen sluter tätt. Sedan placerar ni tillbaka gallret igen.

Hur kan vi bli av med kalkfläckar?

Det är bra att rengöra exempelvis handfat, kran, kakel och duschgolv med ett miljömärkt avkalkningsmedel med jämna mellanrum. Ventilen i badrummet behöver också rengöras med trasa och ljummet vatten med diskmedel.

Kan min sambo skrivas in i mitt hyresavtal?

Ni kan inte lägga till ytterligare personer på ett befintligt hyresavtal. En sambo får dock flytta in i bostaden och bo som inneboende.

Får vi som hyresgäst ha husdjur i bostaden?

Hos Tensor Fastigheter går det bra att ha husdjur i sin bostad. Tänk dock på att ni som hyresgäster och ägare till djuret ansvarar fullt ut för djuret samt att skicket på bostaden bibehålles.

Kan vi som hyresgäst dela upp betalningen av en hög faktura?

Om vi har gjort en reparation i lägenheten, så som tex byte av lås eller avhjälpande av en skada, och ni har fått en hög faktura som ni önskar att delbetala kan det finnas möjligheter för det i vissa fall. Kontakta oss gärna så tittar vi på just ditt specifika fall, och återkommer med en lösning.

Kan vi utföra service och reparera sin bil där man hyr en garageplats?

Nej, reparationsarbete och biltvätt är inte tillåtet inom våra garage.

Finns det en begränsning på antal tvättider som vi kan boka per vecka?

Ni kan endast boka en tid åt gången med er tvättkolv. Tvättpassen och tiderna skiljer sig åt i fastigheterna.

Sopkärlen i miljöhuset är överfulla, vad gör vi åt detta?

Entreprenören som tömmer sopkärlen missar ibland en hämtning, vi är så klart tacksamma om ni som hyresgäster hör av dig till oss och gör oss uppmärksamma på observationer ni gör.

Kan vi slänga gamla möbler i miljöhuset/miljörummet?

Nej, möbler, mattor, lampor och annat grovt avfall är inte tillåtet att slänga i våra miljöhus. Detta orsakar brandrisk samt gör det svårare att ta sig fram för andra hyresgäster och personal. Här kan ni finna närmsta återvinningscentral https://fti.se/privatperson/hitta-atervinningsstation

Får vi hyra ut i andra hand till en student?

För att Tensor Fastigheter skall godkänna andrahandsuthyrning till en student så måste denna person studera på minst 14 högskolepoäng under den tid som lägenheten kommer att hyras ut.

Vi är inte nöjda med vår andrahandshyresgäst och vill byta ut denna, hur gör vi då?

Vi vill att ni skickar in en helt ny ansökan till oss, även om ni redan har ett godkännande på aktuell uthyrning från oss sen innan.

Får vi använda tjänsten Airbnb för att hyra ut sin lägenhet?

Tensor Fastigheter tillåter inte att ni hyr ut er lägenhet via Airbnb. Fastighetsägaren måste godkänna all typ av andrahandsuthyrning som man önskar göra.

Måste vi själva bo i bostaden om vi har inneboende?

Ja, ni måste själva bo kvar i bostaden under den period som man har sin inneboende. Gör ni inte detta är det klassat som olovlig andrahandsuthyrning.

Vad händer om vi som hyresgäst hyr ut olovligt i andra hand?

Ni som har förstahandskontraktet riskerar att bli uppsagd och förlora rätten till er bostad.

Hur många inneboende får vi ha?

En lägenhet är anpassad för ett specifikt maxantal personer som får bo där. Ni får inte ha fler inneboende än vad ytan kan anses vara avsedd för.

Skall även en inneboende ha en hemförsäkring?

Kom ihåg att alla skall ha var sin hemförsäkring, både du och din inneboende. Din hemförsäkring täcker inte andrahandshyresgästen.

Behöver Tensor Fastigheter en ansökan för att godkänna min inneboende?

Vi behöver ingen ansökan för detta, men ni får gärna meddela oss att ni har en inneboende.

Hur gör vi en uppsägning på bostad, parkering, förråd mm?

Ni gör det lättast via Mina Sidor eller att ladda ner formuläret via vår hemsida, https://tensor-fastigheter.webflow.io/kundservice#uppsagning, fyller i detta och skickar in till oss antingen genom att skanna in det och skicka till info@tensorfastigheter.se eller via post.

Vad händer när ni har sagt upp er bostad?

När ni sagt upp er bostad blir ni kontaktade av vår förvaltare för att boka in två besiktningar. En förbesiktning och en slutbesiktning. På besiktningsdagen kommer förvaltaren hem till dig då det kontrolleras skick eller städning beroende på vilken av besiktningarna det är. Ni får vid er uppsägning också en checklista som kan vara användbar för er när det kommer till slutbesiktningen, samt specificerade färgkoder som skall användas vid återställning.

Vad är en förbesiktning?

Detta är en besiktning som sker innan ni avflyttar från er bostad för att kontrollera status i bostaden och för att ge er som hyresgäster insikt i vad ni behöver återställa i bostaden innan slutbesiktningen sker. Detta i enlighet med det protokoll som upprättas vid förbesiktningen.

När utförs en förbesiktning?

Bostaden förbesiktigas i god tid innan avflyttning. Detta medför att det också finns gott om tid för eventuella återställning för er som hyresgäster, enligt besiktningsprotokoll som upprättas samtidigt. Inför denna besiktning behöver ni ej ha städat eller plockat undan möbler. Tillfället är en möjlighet för oss att få en tidig överblick på eventuella åtgärder i bostaden, antingen som skall genomföras av Tensor Fastigheter eller av er som Hyresgäster.

Vad skall vi tänka på inför en förbesiktning?

Det ni kan tänka på är att ta fram föregående protokoll och fundera på om det finns några fel i bostaden som kan och bör åtgärdas redan före er avflyttning. Tänk också på att ta bort fotografier eller liknande som ni vill undvika att få med på våra bilder som vi tar vid detta besök. Dessa bilder är något vi använder internt och därför inget som visas för utomstående. Tänk på att försöka närvara vid varje besiktning. Detta hjälper dig att få så mycket information som möjligt kring bostaden och återställningen av denna. Detta hjälper också dig att undvika en eventuell debitering av potentiella åtgärder som krävs.

Vad betyder de olika siffrorna i protokollet vid en förbesiktning?

Efter förbesiktningen kommer ni att få ett besiktningsprotokoll som undertecknas på plats. I protokollet uppges olika siffror på varje komponent i bostaden. 1: Godkänd. 2: ÅTGÄRDAS 3: Åtgärdas av hyresgästen eller bli debiterad.

Vad är en slutbesiktning?

Slutbesiktning sker den dagen ni lämnar bostaden. Då kontrolleras fullt utförd flyttstädning, att samtliga nycklar återlämnas samt att återställning skett i enlighet med tidigare överenskommelse.

Vad omfattar en slutbesiktning?

Hela bostaden ses över, fotograferas samt att protokoll upprättas. Detta protokoll skall sedan signeras av dig som avflyttade hyresgäst. Vid denna besiktning går vi över hela bostaden igen. Vid detta tillfälle skall alla hål vara återställda och bostaden ska vara tömd. Förråd ska vara avsopat, även detta ingår i protokollet. Tänk på att möbler som stått längs med en vägg kan innebära en återställning som ligger på dig som hyresgäst. Detta kan vara svårt för förvaltaren att se vid förbesiktningen, således kan även saker som varit dolda vid denna besiktning behöva återställas.

Vad bör vi tänka på inför en slutbesiktning?

Bostaden skall vara städad ordentligt, oavsett om renovering skall ske efter utflyttning eller ej. Kom ihåg att; städa badkar, dusch, vaskskåp och att lämna dörrarna öppna till kyl/frys efter avstängning! Vi rekommenderar att ni börjar i god tid och jämför mot protokollet som upprättats vid förbesiktningen. Glöm inte att köpa hem rätt färg och spackel, eller be om hjälp, så att det blir korrekt utfört. Kom också ihåg att bostaden skall vara helt tömd om inget annat har överenskommits med den nye hyresgästen.

Vad betyder de olika siffrorna i protokollet vid en slutbesiktning?

1: Godkänd. 2: En åtgärd som vi på Tensor planerar att utföra efter er avflyttning. 3: Åtgärd som innebär att ni kommer bli debiterade.

Vad händer med alla nycklar vid en slutbesiktning?

Vid slutbesiktning återlämnas alla nycklar, samma antal som ni mottog vid tillträde skall återlämnas, även tvättkolv. Se därför till att ni har alla nycklar med er vid slutbesiktningen samt att ditt förråd är upplåst.

Vad gäller vid återställande av bostaden?

Bostaden skall som sagt vara återställd och lämnas utan hål i väggarna. Det ska spacklas och målas och utföras på ett fackmannamässigt vis. Det innebär att ni ibland kan behöva måla en hel vägg om ni som hyresgäster har satt upp många saker på väggarna. Ibland händer det att man tar av dörrar eller tar bort garderober från olika rum, eller sätter upp en egen hatthylla. Allt det ni förändrar i lägenheten skall då också sättas tillbaka på samma plats där det stod när ni flyttade in.

Om vi har målat med en annan kulör än korrekt färgkod, på ett fackmannamässigt vis, måste vi ändå återställa till den färgkod som fanns vid inflyttning?

Har ni målat med andra färger än de två vita kulörer som vi använder som standard så ska även detta målas över på ett korrekt sätt. Målning och spackling är den vanligaste återställningen som våra hyresgäster skall utföra.

Får vi någon hjälp av Tensor Fastigheter vid återställningen?

Behöver ni hjälp med någon återställning är ni varmt välkomna att kontakta oss. Vi kan alltid erbjuda vår hjälp till er.

Skall jag anmäla min kommande flytt till elbolaget?

Du behöver inte hantera något gällande flytt av ditt el abonnemang. Vi som fastighetsägare sköter hela processen och anmäler korrekt in- och utflyttningsdatum till elbolaget.

Lomma företagshotell

Vad är ett kontorshotell?

Kontorshotell hos Tensor Fastigheter är ett helt koncept som ger möjligheten till ett, eller flera, kontorsutrymme för uthyrning med hög standard - alltför en enklare vardag. Ni delar mötesrum, köksutrymme och lounge med andra trevliga kollegor i fastigheten.

Till vem passar detta koncept?

Detta passar dig som är egenföretagare eller entreprenör och som kanske har tröttnat på att nyttja hemmet som arbetsplats.

Vad är fördelarna med att hyra inom Lomma Företagshotell?

Jämfört med vanliga kontor är kontorshotell nästan alltid ett billigare alternativ. På den totala kostanden för hyra, fastighetskatt, mötesrum, städning, bredband, skrivare, sophantering, möbler, tillägg för el samt tiden att administrera kontoret kan de flesta bolag spara in mellan 30–40% på sina kontorskostnader.

Hur stora är rummen?

Våra rum är från 9–27 kvm stora, sju möblerade rum som vi hyr ut genom löpande korttidskontrakt.

Vad kostar det att hyra ett kontorsrum på Lomma Företagshotell?

Från ca 3 500 kronor per månad och uppåt, beroende på önskad storlek.

Vad ingår i hyran av ett kontorshotell?

Tillgång till bredband (fiber) ser vi som en självklarhet för att kunna utföra sitt arbete i dagens samhälle. I hyran ingår även städning av städfirma varje vecka, ett integrerat passagesystem och larm. Fri parkering finns direkt intill bygganden. Ni slipper även att tänka på kostnaden för fastighetsskatt, värme och förbrukningsel då detta ingår i hyran. Det enda som tillkommer är moms.

Vad ingår i kontorsrummen?

Vi erbjuder möblerade rum med höj- och sänkbart skrivbord, dagsljuslampa, ergonomisk stol i varje rum, låsbart skåp, besöksstol, liten whiteboard samt 1–3 tavlor (beroende på rum). Det finns även tillgång till skrivare, skanner och kopiator samt fri tillgång till kaffe/the. Kundbesök kan man utföra i mindre samtalsrum eller större konferensrum.

Hur lång är uppsägningstiden?

Kontorshotell kan även vara kostnadseffektiva på andra sätt, bland annat är uppsägningstiden endast tre månader vilket gör att man snabbare kan avsluta sin hyresperiod vid behov.

Lokaler

Vad innebär lokal för er och er verksamhet?

Vi på Tensor Fastigheter vill hjälpa er att finna rätt förutsättningar för just era behov. Är det en kontorsplats, ett stort lagerutrymme eller en citynära butiksyta - vi finns här för att vi gemensamt skall finna den bästa lösningen. Fyll gärna i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Hur hittar man era lokaler?

Går in på www.tensorfastigheter.se/lokaler/ för att se vårt utbud. Ni gör sedan med fördel en intresseanmälan där ni skriver era önskemål och låter oss sedan återkomma med förslag på en ledig lokal för er.

Hur mycket kostar det att hyra en lokal hos er?

Kostnaden beror på många olika parametrar samt eventuella anpassningar som skall utföras och givetvis även storleken på ytan. Det viktigast för oss är att vi gemensamt skapar det er verksamhet har behov av.

Måste vi göra omfattande renoveringar innan vi kan flytta in?

Som hyresgäst hos Tensor Fastigheter hyr ni lokalen i befintligt skick och denna kommer då att motsvara det som ni behöver eller önskar vid tillträde. Alla typer av anpassningar av lokalen är vi gärna behjälpliga med. Skicket i lokalen vid tillträdet är något som är en väsentlig del av diskussionerna inför en avtalssignering. Hos oss kan Ert företag hyra en lokal som är direkt anpassad efter era behov oavsett om ni är på jakt efter en centralt belägen butikslokal, en trevlig kontorsyta eller en rymlig lagerlokal

Vem har ansvar för brandskyddet i min lokal?

Det är alltid ni som verksamhetsutövare som ansvarar för säkerheten i lokalen.

Hur går vi tillväga om vi önskar att sätta upp en skylt utanför lokalen som vi hyr?

Ni måste ha ett godkännande från Tensor Fastigheter om ni vill sätta upp en skylt, ett skyltskåp eller liknande utanför lokalen. Efter ni har fått detta så måste ni ansöka om bygglov (skyltlov) hos stadsbyggnadskontoret, en kopia av detta skickar ni till vår förvaltare.

Vad gäller om vi vill sätta upp en gatupratare?

För att sätta upp en gatupratare behöver ni inte bygglov. En gatupratare är en lös skylt som är placerad direkt utanför lokalen under öppettiderna. Gatuprataren måste man plocka in varje dag efter stängning.

Hur många gatupratare får vi ha?

Godkännande av Tensor Fastigheter krävs för att ställa upp gatupratare. Maximalt en gatupratare per verksamhet och ingång.

Vi behöver ändra på planlösningen i lokalen. Hur går vi tillväga?

Ni ska alltid inhämta godkännande från Tensor Fastigheter för alla typer av ändringar som ni vill utföra inom hyrd enhet. I vissa fall kan det också krävas ett godkännande från myndigheter för saker och åtgärder som påverkar brandsäkerheten, ventilation etc. Tänk också på att alla ändringar måste utföras fackmannamässigt.

Vi önskar att ändra verksamheten och användningen i lokalen. Hur går vi tillväga?

Ni måste alltid ta kontakt med oss på Tensor Fastigheter för att få tillstånd för att ändra er verksamhet, då detta också beror på godkänt bygglov för den hyrda ytan. Ni måste troligt även få godkännande från en eller flera myndigheter för en sådan förändring.

Kan vi dra av momsen avseende lokalen?

En lokal måste vara momsregistrerad för att man skall kunna dra av momsen på de drift- och underhållskostnader som omfattar lokalen. Är inte lokalen momsregistrerad så blir hela momsen en kostnad. En förutsättning för att lokalen skall kunna vara momsregistrerad är att den aktuella hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet och är registrerad för moms.

Vad innebär nio månaders uppsägningstid?

För att flytta ut det slutdatum som står i kontraktet ska man säga upp avtalet senast nio månader före hyrestidens slut. I annat fall förlängs hyresperioden med avtalad förlängningstid i kontraktet.

Vi vill ombilda enskild firma till AB. Måste vi skriva om hyreskontraktet?

Ja, avtalet måste skrivas om. I en enskild firma är du personligt ansvarig som hyresgäst. Övergår ni till aktiebolag måste kontraktet överlåtas till bolaget i stället.

Skall vi anmäla vår kommande flytt till elbolaget?

Ni behöver inte hantera något gällande flytt av ert elabonnemang. Vi som fastighetsägare sköter hela processen och anmäler korrekt in- och utflyttningsdatum till elbolaget.

Hittar ni inte svar på er fråga, då är ni varmt välkomna att mejla oss på info@tensorfastigheter.se

Kontakta oss

Önskar ni komma i kontakt med oss?
Välj den länk som passar bäst in på ditt ärende.
Vi hör av oss till er!