Serviceanmälan

Som hyresgäst kan du nå oss på telefon 0768 667 700, måndag-fredag mellan 8.00-10.00. 
Alternativt via e-post info@tensorfastigheter.se löpande under vardagar.

Vid akuta fel- eller störningsärenden kontakta vår jour på 0737 598 044.