Antal lägenheter / Lokaler:

13 bostadslägenheter + 2 lokaler

Storlekar / Area:

2 ROK - 5 ROK