Antal lägenheter / Lokaler:

64 bostadslägenheter

Storlekar / Area:

1 ROK - 4 ROK

Parkering på adressen:

42 platser i garage tillhörande fastigheten, varav 10 med el-laddning

Byggår

1970 - Ombyggt till lägenheter 2022