Antal lägenheter / Lokaler:

2 lokaler + Lomma Företagshotell