Antal lägenheter / Lokaler:

25 bostadslägenheter + 1 lokal

Storlekar / Area:

1 ROK - 3 ROK, samt studentbostäder