Antal lägenheter / Lokaler:

60 bostadslägenheter + 2 lokaler

Storlekar / Area:

1 ROK - 3 ROK